Regels Airsoft Nederland

Dankzij de NABV kunnen we vanaf 15 januari 2013 legaal Airsoften in Nederland. Om duidelijkheid te scheppen hebben we één centrale pagina gemaakt met alle regels die van toepassing zijn. Zo weet je als Airsoft Club Nederland lid en Nederlandse airsofter precies waar je aan moet voldoen om legaal te kunnen airsoften.

1.     Minimale leeftijd 18 jaar: Op dit moment is het vanaf 18 jaar pas legaal (ook als introducé) om te airsoften in Nederland. Ben je 16 jaar? Dan kun je nog naar open evenementen in België.

2.    Lidmaatschap Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging: De enige manier om legaal een airsoft apparaat te bezitten is als je lid bent bij de NABV en een NABV pas hebt. Pas vanaf het moment dat je die pas in huis hebt, mag je een airsoft apparaat in huis hebben. Geen moment eerder! Sla deze op in een deugdelijke afsluitbare opslag. Een kast met een slot bijvoorbeeld. NABV lidmaatschap kost je 80 euro per jaar met 1x in de 3 jaar een VOG van 30 euro.

Wil je airsoft een keer proberen? Dan kan dat als introducé van een NABV lid. Je mag 6x per jaar als introducé airsoft proberen. Daarna zal je lid moeten worden van de NABV of wachten tot volgend seizoen.  

3. Leden van de NABV dienen Airsoftapparaten thuis op te slaan in een deugdelijke opslag met sluitwerk. Thuis onderhouden en testen mag (mits uit het zicht van omwonenden)
4. Niet ingezetenen van Nederland die de Airsoftsport beoefenen, krijgen toestemming om aan evenementen in Nederland deel te nemen.
5. Leden van de NABV dienen hun Airsoftapparaten te vervoeren in een koffer, foedraal, tas mits deze afsluitbaar is.
6. Airsoft apparaten mogen een mondingsenergie van 3,5 Joule hebben (ongeveer 600FPS). De meeste velden hanteren echter een limiet van 360 fps MAX voor AEG’s, en 500 fps voor snipers.
7. De erkende wapenhandel moet ook een register bijhouden wie airsoftapparaten koopt.
8. Vervoer zoals bekend en gebruikelijk bij (vuur)wapens: de kortste weg, afgesloten vervoer/tas en gescheiden van munitie.
9. Leden mogen zelf airsoftapparaten invoeren, mits ze geregistreerd staan bij de NABV.

Ben je eenmaal lid en wil je met je apparaat naar een vriend of teamgenoot? Dan moet je het adres waar je naar toe wilt aanmelden als privé evenement. De enige legalen manieren om met een AEG of Airsoft Apparaat in de auto te zitten zijn:

  • Van en naar een event
  • Van en naar een erkende handelaar
  • Van en naar de grens

Alle andere redenen zijn illegaal en een grove overtreding. Een privé evenement is simpelweg aan te maken door naar mijn.nabv.nl te gaan en daar een event toe te voegen.

Van het verbod in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het overdragen, voorhanden hebben en vervoeren van airsoftapparaten voor de beoefening van de airsoftsport in verenigingsverband aan personen die ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en door middel van een bewijs van lidmaatschap kunnen aantonen lid te zijn van een door de Minister erkende airsoftvereniging.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt voor het vervoeren slechts langs de weg en het tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer zijn geboden voor:
a. het vervoeren tussen de woning en de schietvereniging;
b. het vervoeren tussen de woning en door de airsoftvereniging, bedoeld in het eerste lid, aangewezen bijeenkomsten en beurzen in het kader van de airsoftsport of voor de airsoftsport te gebruiken wedstrijdterreinen;
c. het vervoeren tussen de woning en de erkende wapenhandelaar;
d. het vervoeren van en naar de landsgrens teneinde een airsoftapparaat te doen binnenkomen of uitgaan.

BRON: CWM

Bron: NABV + Staats courant

Toelichting Punt 1
De NABV heeft geprobeerd jongeren onder de 18 jaar te mogen betrekken bij de Airsoftsport, zoals mogelijk is in andere landen. Dat is op dit moment helaas nog niet gelukt. Dat betekent dat de NABV bijvoorbeeld geen jeugdcompetitie kan opzetten of op een hoog niveau kan meedraaien met een internationale jeugdcompetitie.

Toelichting Punt 2 en 3
De NABV is van mening dat de Airsoftsport beschermt dient te worden tegen personen die de sport geen warm hart toedragen of enkel uitzijn op activiteiten die niets met sport te maken hebben. Dit kan de NABV nooit 100% ondervangen, maar onder andere door het verplicht overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (schietsport profiel) en een verplicht lidmaatschap bij de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging hoopt de NABV dat soort personen te kunnen weren.

Toelichting punt 4
Airsoftapparaten mogen thuis worden opgeslagen bij het lid, in een daarvoor bestemde deugdelijke opslag met sluitwerk. Dit mag een kluis zijn maar ook bijvoorbeeld een kast etc zolang deze maar deugdelijk afgesloten kan worden, zodat Airsoftapparaten niet direct voor bedreiging of afdreiging gebruikt kunnen worden.

Toelichting punt 5
Middels een verklaring afgegeven door de NABV is het voor niet ingezetene van Nederland mogelijk, om deel te nemen aan Airsoftsport evenementen in Nederland.

Toelichting punt 6
De restricties op vervoer is voor alle sportbeoefenaars geen nieuwe situatie. Hiermee zijn alle Airsofters al bekend, omdat deze restricties ook in andere landen gehanteerd word.